black smoke coming from fire

נדל״ן בחיפה והמלחמה​

נדל״ן בחיפה והמלחמה​ פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 השפיע באופן דרמטי על שוק הנדל”ן בישראל ובחיפה בפרט. המלחמה עוררה תחושת אי-ודאות וחשש בקרב הציבור, מה שהוביל לירידה בביקוש לדירות. ירידה בביקוש לדירות חיפה לא נפגעה באופן משמעותי מהמלחמה, אך גם היא לא הייתה חסינה להשלכותיה. בדיקה שערכה חברת WeCheck (וויצ’ק) מראה כי מאז ה-7 באוקטובר …

נדל״ן בחיפה והמלחמה​ לקריאה »