glass building in worm s eye photography

השלכות הורדת הריבית על ענף הנדל”ן​

השלכות הורדת הריבית על ענף הנדל”ן הענף, שמצוי במשבר עמוק עוד בטרם פרצה המלחמה בעזה, מגדירים את ההחלטה הדרמטית של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית במשק כבשורה חיובית, אך לא מספקת. גורמים בשוק: “המהלך מקל על רוכשי הדירות והיזמים ויכול לאושש את המכירות, אך לא בטוח שהורדה של רבע אחוז מספיקה” ביום שלישי, 1 …

השלכות הורדת הריבית על ענף הנדל”ן​ לקריאה »